Personvern erklæring Frank Eiendom med datterselskaper

Frank Eiendom as er et eiendomsselskap med flere datterselskaper. Vi arbeider med utvikling av boliger som hovedfelt, utleie til næring og private. Vi forvalter flere type lokaler som leiligheter, næringsbygg og lager. Vi har også tomter som er klare for utvikling.

Vi benytter anerkjente databaser og innhenter personvernerklæringer fra våre partnere og underleverandører.

Vi er kjent med Personvernloven og søker å behandle alle personalopplysninger med aktsomhet. Vi selger ikke personlige opplysninger videre til andre. 

Vi trenger nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre lønnsutbetalinger og for å kunne inngå kontrakter, samt depositum-løsninger.

Kunde og leverandøropplysninger blir forsvarlig arkivert i vår database.

Personopplysninger som lagres er:

 • Fornavn, etternavn og postadresse
 • Epost, telefon
 • fødselsdato/ personnummer / d.nummer/ org.nummer
 • Bankkontonummer
 • Kunde / leverandør nummer
 • Gårds- og bruksnummer der det er nødvendig

Lagring av opplysninger

Opplysningene om deg vil bli lagret så lenge kundeforholdet varer, deretter vil bli iht. bokføringsloven. Der det er nødvendig begrenses adgangen til arkivet til kun å gjelde administrasjonen.

Selskap som dekkes under denne personvernserklæringen:

 1. Frank Eiendom AS (moderselskap)
 2. Margarinfabrikken AS
 3. Holtet Nyveien 24 AS
 4. Ullerudbakken 31 AS
 5. Frank Byggfornyelse AS
 6. Hestehagen 5 AS
 7. Frank Utvikling AS
 8. Frank Minilager AS
 9. Wienerbrødskjæringa 3 AS

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

FRANK EIENDOM AS

Org nr: 989 085 840

Postadresse: Drøbakveien 470, 1449 Drøbak

post@frankeiendom.no / tlf 410 00 550