Langtidsparkering til leie rett ved Drøbak City

Vi har ledig parkeringsarealer for opplag og parkering av større kjøretøy.

Langtidsparkering for opplag/kjøretøy

Det er mulig å leie et større areal for bedrifter, og der kontrakt bindes mot en lengre periode. Her beregnes pris ut fra areal og lengde på kontrakt.
Arealene er i varende i størrelse og er for mellomstor til stor bil, båt, lastebil, campingvogn, trailer, containere.Det er også mulig med mindre korttidsavtaler, ta kontakt.

Det er enkel adkomst til området fra E6 i syd – via fylkesvei 152 eller fra Oslofjordtunellen og E134.
Innkjøring via Hestehagen 5, eiendommen med ledige parkeringsarealer har adresse Åsveien 32.

Langtidsparkering
Pris: Etter avtale
Gnr/Bnr: Gnr: 16 / Bnr: 145